Pre špeciálne prostredia ( ATEX, ESD, HOSPITAL )

Skonštruované pre použitie v špeciálnom prostredí ATEX - výbušné prostredie, ESD - antistatické prostredie, HOSPITAL - medicínske priestory