HOT WATER - S ohrevom vody

Veľmi vysoká výkonnosť pri ťažkých čistiacich prácach, vďaka novej inteligentnej regulácii ohrevu vody.